Prehistoric Cetaceans

List of some prehistoric cetaceans

Acrophyseter
Aetiocetus
Africanacetus
Agorophius
Aglaocetus
Albireo
Allodelphis
Ambulocetus
Amphicetus
Amphitera
Anacharsis
Ancalecetus
Andrewsiphius
Anoplonassa
Aporotus
Aprixokogia
Archaebalaenoptera
Archaeoziphius
Archaeschrichtius
Araeodelphis
Arimidelphis
Argyrocetus
Artiocetus
Ashorocetus
Astadelphis
Atocetus
Atropatenocetus
Attockicetus
Aulophyseter
Auroracetus
Australithax
Australodelphis
Austrosqualodon
Babiacetus
Balaena affinis
Balaena arcuata
Balaena dubusi
Balaena forsythmajori
Balaena larteti
Balaena macrocephalus
Balaena montalionis
Balaena pampaea
Balaena ricei
Balaena simpsoni
Balaenella
Balaenoptera cephalus
Balaenoptera cortesii
Balaenoptera davidsonii
Balaenoptera hubachi
Balaenoptera minutis
Balaenoptera ryani
Balaenoptera siberi
Balaenoptera sursiplana
Balaenoptera taiwanica
Balaenotus
Balaenula
Basilosaurus
Basiloterus
Belemnoziphius
Belonodelphis
Beneziphius
Brachydelphis
Brygmophyseter
Burtinopsis
Carolinacetus
Caviziphius
Cephalotropis
Ceterhinops
Cetorhynchus
Cetotheriomorphus
Cetotheriophanes
Cetotheriopsis
Cetotherium
Chilcacetus
Chonecetus
Choneziphius
Chrysocetus
Cophocetus
Coronodon
Crenatocetus
Cynthiacetus
Dalanistes
Dalpiazina
Delphinavus
Delphinodon
Delphinus domeykoi
Denebola
Diaphorocetus
Diorocetus
Dorudon
Eboroziphius
Eobalaenoptera
Eocetus
Eomysticetus
Eoplatanista
Eosqualodon
Eschrichtioides
Eschrichtius pusilla
Etruridelphis
Eubalaena belgica
Eubalaena shinshuensis
Eurhinodelphis
Himalayacetus
Ferecetotherium
Gandakasia
Gaviacetus
Georgiacetus
Globicephala etruriae
Globicephala karsteni
Goniodelphis
Graamocetus
Gricetoides
Haborophocoena
Hadrodelphis
Halicetus
Helvicetus
Hemisyntrachelus
Herpetocetus
Heterocetus
Hibacetus
Hoplocetus
Ichthyolestes
Idiocetus
Idiophyseter
Idiorophus
Ihlengesi
Imerocetus
Imerodelphis
Incacetus
Incakujira
Indocetus
Iniopsis
Isanacetus
Ischyrorhynchus
Isocetus
Isthminia
Izikoziphius
Janjucetus
Joumocetus
Kampholophos
Kekenodon

Kentriodon
Khoikhoicetus
Kogia pusilla
Kogiopsis
Kutchicetus
Lagenorhynchus harmatuki

Lamprolithax
Leptodelphis
Liolithax
Livyatan
Llanocetus
Lomacetus
Lophocetus
Loxolithax
Macrodelphinus
Macrokentriodon
Maiacetus
Makaracetus
Mammalodon
Masracetus
Matapanui
Mauicetus
Medocinia
Megapteropsis
Mesocetus
Mesoplodon slangkopi
Mesoplodon tumidirostris
Messapicetus
Metopocetus
Microberardius
Micromysticetus
Microphocaena
Mioceta
Miodelphis
Mixocetus
Morawanocetus
Morenocetus
Mycteriacetus
Nalacetus
Nannocetus
Nannolithax
Natchitochia
Nazcacetus
Nenga
Ninoziphius
Notiocetus
Notocetus
Numataphocoena
Odobenocetops
Oedolithax
Oligodelphis
Orcinus citoniensis
Orcinus paleorca
Orycterocetus
Otradnocetus
Pachyacanthus
Pakicetus
Palaeobalaena
Palaeophocaena
Pappocetus
Parabalaenoptera
Parapontoporia
Parietobalaena
Patriocetus
Pelocetus
Pelycorhamphus
Peripolocetus
Phoberodon
Phocaenopsis
Phocageneus
Phococetus
Physeter antiquus
Physeter vetus
Physeterula
Pinocetus
Piscobalaena
Piscolithax
Pithanodelphis
Placoziphius
Platanista croatica
Platylithax
Platyosphys
Pliopontos
Plesiocetus
Plesiobalaenoptera
Plesiocetopsis
Pomatodelphis
Pontistes
Praekogia
Praemegaptera
Preaulophyseter
Prepomatodelphis
Prosqualodon
Protocetus
Protodelphinus
Protoglobicephala
Protophocaena
Protororqualus
Pseudorca yokoyamai
Pterocetus
Qaisracetus
Remingtonocetus
Rhabdosteus
Rhegnopsis
Rodhocetus
Rudicetus
Saghacetus
Salishicetus
Salumiphocaena
Sarmatodelphis
Saurocetes
Scadicetus
Scaphokogia
Schizodelphis
Septemriocetus
Simocetus
Sinanodelphis
Siphonocetus
Sophianacetus
Squalodelphis
Squalodon
Squaloziphius
Stenella kabatensis
Stenella rayi
Stromerius
Sulakocetus
Tagicetus
Takracetus
Tangaroasaurus
Thinocetus
Tiphyocetus
Titanocetus
Thalassocetus
Tretulias
Tursiops astensis
Tursiops brochii
Tursiops capellinii
Tursiops oligodon
Tursiops osennae
Ulias
Uranocetus
Vanbreenia
Waharoa
Waipatia
Whakakai
Willungacetus
Xhosacetus
Xiphiacetus
Zarhachis
Zarhinocetus
Ziphiodelphis
Ziphirostrum
Zygophyseter
Zygorhiza----------------------------------------------------------------------------

Random favourites